Circulaire Economie

by admin

Circulaire Economie

Circulaire economie gaat over het inzetten en recyclen van grondstoffen in de verschillende vakken van een productieketen. Het winnen van grondstoffen tot aan de consumptie hiervan. Doordat de bevolking blijft groeien is er meer kans dat deze grondstoffen niet genoeg meer zijn. Daarom is het zo belangrijk om grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Voordelen van een circulaire economie?

Er zijn vele voordelen bij het optimaliseren van onze circulaire economie. Als we Nederland als voorbeeld pakken kunnen we hiervoor grote cijfers geven. Zo zouden er ruim 50 duizend banen beschikbaar komen, 7 miljard euro vrijkomen voor de Nederlandse economie, 10% afname van de CO2 uitstoot, 20% waterbesparing in de industrie en 25% minder import van primaire grondstoffen.

Om deze cijfers te realiseren zijn er wel grote investeringen en samenwerkingen tussen bedrijven nodig.

Zou Nederland dit kunnen realiseren?

Nederland is vergeleken met de rest van Europa vrij dichtbevolkt. Met een gevorderde infrastructuur en logistiek. Deze dingen leggen een goede basis voor een circulaire economie.

Voor een circulaire economie is Nederland qua afval al een tijdje goed bezig. Het terugdringen van storten is voor Nederland geen probleem. Dit proces is al geoptimaliseerd. Nederland heeft dan ook een hoger recyclingpercentage dan gemiddeld in Europa. De kennis over scheidingstechnologie in Nederland kunnen veel landen nog over leren.

Wat zijn de gevaren van van onze huidige lineaire economie?

Het komt voornamelijk neer op een ecologisch nadeel. De productie van goederen verpesten ecosystemen. De hoge druk qua productie brengt systeemdiensten, zoals waterreiniging, lucht en bodem in gevaar.

Het verzamelen van goederen veroorzaakt veel water- en energiegebruik en het uitstoten van toxische stoffen. Daarnaast worden de toxische stoffen die overblijven van productie vaak afgedankt in de de natuur. Waardoor het veel ruimte inneemt en een negatieve invloed heeft op bijvoorbeeld de oceaan.