Klimaat verandering

by admin

Klimaatverandering

Doordat de temperatuur op de aarde continu blijft stijgen veranderd het klimaat. Dit word voornamelijk veroorzaakt door een stijging van broeikasgassen zoals CO2. 

Wat is klimaatverandering?

Het woord zelf legt het al uit. Verandering in het klimaat en dan met name opwarming van de aarde. Klimaatverandering word veroorzaakt door verschillende dingen zoals bijvoorbeeld het broeikaseffect. De mens is de grootste boosdoener van klimaatverandering. Hierdoor zijn wij als mens ook de enige die hier weer een positieve invloed op kan uitoefenen. Klimaatverandering heeft rampzalige gevolgen voor de samenleving. 

De gevolgen van klimaatverandering

De klimaatverandering heeft overal ter wereld invloed. Van extreme weersomstandigheden tot aan een smeltende noordpool. Door bewust te worden van de gevolgen die klimaatverandering met zich meebrengt. Leer je snel waarom er met zijn allen iets aan gedaan moet worden.

Stijgende zeespiegel

Doordat het klimaat continu blijft stijgen beginnen gletsjers te smelten. Hierdoor stijgt de waterspiegel met grote hoeveelheden. Des te warmer het water wordt des te meer volume het inneemt. Er is voorspeld dat eind deze eeuw de waterspiegel met 2 meter gestegen zal zijn. Een stijging van 2 meter veroorzaakt al vele rampen.

Extreme weersomstandigheden

De extreme weersomstandigheden hebben helaas de meeste invloed op landen die niet bijgedragen hebben aan de klimaatverandering. In de landen waar mensen weinig hebben. Veroorzaakt dit voor nog meer armoede. Boeren raken hun hele oogst kwijt door grote overstromingen. Deze boeren zijn compleet afhankelijk van de oogst. Want geen oogst betekent geen geld. Zonder dit geld hebben zij niet meer het kapitaal om nieuwe zaadjes te kopen voor het opnieuw zaaien. Het is erg zonde dat precies deze landen door ons toedoen de grootste gevolgen moeten accepteren. 

Misoogst

De oogst is met een rap tempo aan het dalen. Elk jaar daalt de oogst van rijst, maïs en tarwe met wel 2%. Dit word veroorzaakt door de temperatuurstijging. Voornamelijk in ontwikkelingsgebieden merken de boeren deze daling. Aangezien zij niet de middelen hebben om zich te beschermen tegen deze klimaatverandering. 

De oorzaken van klimaatverandering

De oorzaken van klimaatverandering zijn voornamelijk dingen waar wij, als de mens, iets aan kunnen veranderen. Door ons toedoen stijgt de temperatuur op grote schaal. Het geluk hiervan is dat wij hier dan ook weer een positief effect op kunnen hebben. Daarvoor is het erg belangrijk om bewust te worden wat wij precies verkeerd doen. Om vervolgens te kijken wat er veranderd kan worden.

CO2 en het broeikaseffect

Van nature komen broeikasgassen zoals CO2 en waterdamp in atmosfeer voor. Deze gassen houden de warmte van de zon vast. Hierdoor blijft de warmte op de aarde. Het probleem is alleen dat door allerlei menselijke activiteiten dit enorm versterkt word. Verbranding op grote schaal van fossiele brandstoffen zijn hier de grootste oorzaak van. Fabrieken, huizen en vervoer veroorzaakt deze verbranding. Alleen deze verbranding is al 86% van de CO2 uitstaat gecreëerd door de mens.

De grootste boosdoener: De mens

Doordat er verschillende wetenschappelijke artikelen rondgaan in de media word het beeld van twijfel geschept. Dat klopt alleen niet helemaal. De grootste groep wetenschappers is het ermee eens dat de mens het meeste invloed heeft op klimaatverandering. Er zijn een aantal wetenschappers die geloven dat het eerder veroorzaakt word door vulkaanuitbarstingen et cetera. Dit schept dus de verwarring.